Zaključek kolesarke sezone, nedeljskih tur in kronometer

Pozdravljeni kolesarji! Za nami je druga kolesarska sezona pod okriljem TKD Sovica. Med 25. aprilom in 3. oktobrom smo se zbrali 22-krat. Nedeljskim turam smo dodali še maratone z namenom, da obiščemo tudi malo bolj oddaljene kraje. Letos smo speljali dva, prvič smo se podali na Krvavec, drugič pa do Kolpe. Skupaj smo prevozili dobrih 2000 km, udeležba pa se je gibala med tri in 12 udeleženci. Na turah se nas je zbralo 26 različnih kolesarjev in kolesark, 12 rednih, ki smo prišli vsaj štirikrat, in 14 takih, ki so prišli enkrat ali dvakrat. Zadnjo nedeljsko kolesarsko turo smo organizirali Drugi sovičin kronometer in ga uspešno spravili pod streho. Medse smo povabili tudi tiste “taprave” […]

Vabilo na 3. Zbor članov Športne zveze Cerknica

Pozdravljeni ljubitelji športa! Člane Športne zveze Cerknica in vso zainteresirano javnost vabim na 3. Sejo zbora članov Športne zveze Cerknica, ki bo v četrtek 7. oktobra 2010 ob 19:00 uri v sejni dvorani gasilskega doma Cerknica. O čem bo tekla beseda govori predlog dnevnega reda: 1.    Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev organov zbora članov ŠZC2.    Pregled in potrditev sklepov 2. seje zbora članov ŠZC 3.    Potrditev novih članov ŠZC4.    Poročilo o delu Športne Zveze Cerknica v preteklem obdobju5.    Finančno poročilo za leto 20096.    Poročilo nadzornega odbora7.    Razprava in sprejem poročil8.    Sprejem programa dela za leto 2010/20119.    Razno (tu se lahko sliši glas vsakega udeleženca!)   Športni pozdrav! Milan GORNIK […]