Pozdravljeni ljubitelji športa!

Člane Športne zveze Cerknica in vso zainteresirano javnost vabim na 3. Sejo zbora članov Športne zveze Cerknica, ki bo v četrtek 7. oktobra 2010 ob 19:00 uri v sejni dvorani gasilskega doma Cerknica.

O čem bo tekla beseda govori predlog dnevnega reda:

1.    Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev organov zbora članov ŠZC
2.    Pregled in potrditev sklepov 2. seje zbora članov ŠZC
3.    Potrditev novih članov ŠZC
4.    Poročilo o delu Športne Zveze Cerknica v preteklem obdobju
5.    Finančno poročilo za leto 2009
6.    Poročilo nadzornega odbora
7.    Razprava in sprejem poročil
8.    Sprejem programa dela za leto 2010/2011
9.    Razno (tu se lahko sliši glas vsakega udeleženca!)

 

Športni pozdrav!

Milan GORNIK

Predsednik Upravnega odbora ŠZC