Članstvo v TKD Sovica

Biti član Telesno kulturnega društva Sovica naj bo vedno prostovoljna odločitev, ki naj ti bo v čast in veselje. Član društva lahko postane vsak, ki izpolni in dostavi Pristopno izjavo za članstvo v TKD SOVICA in spoštuje

PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV TKD SOVICA

Član društva ima pravico:

 • da varuje ugled in interese društva;
 • da prisostvuje na občnih zborih društva;
 • da voli in je izvoljen v organe društva;
 • da daje predloge in pobude organom društva o delu in izpolnjevanju nalog;
 • da odstopi od funkcije;
 • da izstopi iz društva;
 • do ugodnosti, ki jih nudi društvo

 

Član društva ima dolžnost:

 • spoštovati statut in sklepe organov društva;
 • redno plačevati članarino (z izjemo častnih članov);
 • pomagati pri vseh prireditvah, ki jih organizira Telesno kulturno društvo Sovica (Tek na Slivnico, Nočni turnir v malem nogometu, Čebohinov memorial in drugih).

 

Članstvo v društvu preneha:

 • s pisno izjavo vodstvu društva o izstopu;
 • z izključitvijo na podlagi sklepa razsodišča;
 • s črtanjem, če ne plačuje članarine v dobi zadnjih dveh let, po predhodnem opominu;
 • s smrtjo.

 

Častni člani TKD Sovica so 11.12.2010 postali:

Kranjc Franc – prvi predsednik
Krajc Franc
Gornik Franc
Kebe Breda
Kunstek Miro
Jenček Miro
Gornik Mojca
Tomšič Aleš
Gornik Dare
Gornik Igor
Žnidaršič Edo
Komidar Franc
Lavrič Zdravko
Funda Stanko
Novak Zdravko
Baraga Franc
Gornik Milan

Častni člani nimajo obveze plačevanja članarine in so vsi njihovi prispevki prostovoljni.

Višina članarine za leto 2023 je: 5 EUR