TELESNO KULTURNO DRUŠTVO SOVICA | GRAHOVO 115 | SI-1384 GRAHOVO | HTTP://DRUSTVO-SOVICA.SI |

 

 Članom TKD Sovica:

VABILO

na občni zbor TKD Sovica,

ki bo v soboto, 22.12.2012 ob 19:00 v Gasilskem domu Grahovo

 

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev organov zbora članov društva
2. Tematsko poročilo o delu društva od leta 2011 do danes
3. Poročilo o finančnem stanju društva
4. Razprava in sprejem poročil
5. Sprejem programa dela za prihodnja leta
6. Razno

 

Športni pozdrav!

 

Predsednik TKD Sovica,

Aljaž Gornik