Na Športni zvezi Cerknica se je 22. maja 2009 sestal Upravni odbor.

Na vpogled objavljamo zapisnik seje, spodaj pa povzetek najzanimivejših vsebin sestanka:

  • Izdelali bomo Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Obcini Cerknica. Ta bo podlaga za delitev sredstev članom Športne zveze.
  • Zbor clanov ŠZ Cerknica bo v mesecu septembru 2009 in sicer 18.09.2009 ali 25.09.2009. Sklic bo objavljen naknadno.
  • Odbojka za ženske se začne izvajati v mesecu septembru 2009 in sicer pod strokovnim
    vodstvom trenerja Farkaš Naceta. Izvajala se bo v telovadnici OŠ Grahovo in zunanjem odbojkarskem igrišcu na mivki.
  • Zunanje športno igrišce v Grahovem lahko uporabljajo društva, skupine in posamezniki za športno udejstvovanje brezplacno.
  • Zelo važna informacija s posveta športnih delavcev je, da bodo trenerski seminarji, ki jih bodo organizirale posamezne nacionalne športne zveze, za društva brezplacna, ker bodo ta izobraževanja sofinancirana iz skladov EU.
    POZOR: prvi seminar bo že 6.7.2009 – pohitite s prijavami 
  • Pozivamo vsa društva in druge organizatorje, člane ŠZC, ŠZ LD in Blok, da bolj ažurno objavljajo svoje športno rekreativne dogodke na spletni strani Športne zveze Cerknica v Koledarju športa (zaenkrat na TKD Sovica).