Športna zveza Cerknica objavlja Javni razpis za podelitev priznanj na področju športa v občini Cerknica za leto 2009.

V Športni zvezi Cerknica smo se odločili izbrati najboljšega športnika, najboljšo športnico, najboljši športni kolektiv, športno ekipo in športnega delavca za leto 2009. Izbor bo narejen na podlagi Pravilnika za podeljevanje priznanj, ki si ga brž preberite TUKAJ.

Vse športne organizacije (klube, društva, zavode…) vabimo, da nam na spodnjih obrazcih čimprej pošljejo svoje predloge in predlagajo svoje – ali druge – kandidate, glede na razpisne pogoje.

Besedilo razpisa:

Na podlagi Pravilnika za podeljevanje priznanj športnikom, športnim delavcem in športnim kolektivom Občine Cerknica, ki je bil sprejet na 2. seji Upravnega odbora ŠZC, dne 29.12.2008 objavlja Športna zveza Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica

 JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ NA PODROČJU ŠPORTA

V OBČINI CERKNICA ZA LETO 2009

 1.           I.    PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Priznanja na področju športa v občini Cerknica za leto 2009 lahko prejmejo posamezniki, ki nastopajo za osnovne športne organizacije s sedežem v občini Cerknica, ne glede na naslov stalnega bivališča za dosežene rezultate.

V skladu s Pravilnikom se podeli priznanje za:

 • Najboljšega športnika leta
 • Najboljšo športnico leta
 • Najboljši športni kolektiv leta
 • Najboljšo ekipo leta mladinske ali članske kategorije v kolektivnem športu
 • Najboljše športne delavce leta, lahko se podeli tudi posebno priznanje za izjemen prispevek športu v občini Cerknica
 • Najbolj perspektivne športnike po posameznih kategorijah, kot določa Pravilnik
 1.         II.    MERILA ZA IZBOR
 • Rezultati na uradnih mednarodnih članskih tekmovanjih po naslednjem vrstnem redu: olimpijske igre, svetovno prvenstvo, evropsko prvenstvo in sredozemske igre 
 • Rezultati na državnih prvenstvih 
 • Odločitev o najboljšem znotraj ene panoge se določi po jakostni lestvici panožne zveze 
 1.        III.    PREDLAGATELJI KANDIDATOV ZA PRIZNANJA
 • Predloge lahko oblikujejo osnovne športne organizacije s sedežem v občini Cerknica 

Predlogi na prijavnih obrazcih morajo poleg osnovnih podatkov o kandidatu vsebovati tudi podrobno utemeljitev in ustrezno dokumentacijo o doseženih rezultatih oz. delu, v času od 1.1.2009 do 31.12.2009.

 1.       IV.    Prijave s potrebnimi dokazili pošljite na e-naslov: in na naslov: Športna zveza Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, s pripisom »za priznanje na področju športa«

Rok za oddajo predlogov je:  15.01.2010

Opozorilo: Upoštevajo se samo pravilno izpolnjene prijave, ki bodo poslane v zahtevanem roku!

 1.         V.    Razpisna dokumentacija s prijavnimi obrazci bo objavljena na spletni strani TKD Sovica ( https://www.drustvo-sovica.si ) Vsa dodatna pojasnila lahko dobite pri Dušanu Jernejčiču, tajniku ŠZ Cerknica (tel. 01/70-90-617). 

 Datum: 11.12.2009                                                                    Milan GORNIK

                                                                                                           Predsednik ŠZC

Dokumenti za prijavo:

Obrazec za prijavo kandidatov (potegni dol, izpolni in vrni)

Javni razpis (enaka vsebina, kot zgoraj, le da si jo naložite v datoteki na svoj računalnik)