Objavljamo nekaj statistike ravnokar zaključenega NTP 2007.
Na vseh šestih tekmah je nastopilo 439 tekačev in tekačic, od tega 217 moških, 69 žensk in 153 otrok (graf desno spodaj).

NTP nastopajoci - NTP 2007 - statistika in povzetek

Skoraj vse naštete tekaške prireditve so dosegle rekordno udeležbo (tabela spodaj).
Prizorišče: Moških Žensk Otrok
skupaj  
Križna gora 85 17 88
190  
Slivnica 99 23 38
160  
Cerkniško jezero 90 30 70
190  
Cinkovec 53 18 33
104  
Polhoves topinje 55 19 47
121  
Rakov Škocjan 85 34 39
158  
SKUPAJ
nastopov:
467 141 315
923  


Zelo dober odziv so dosegli osnovnošolski teki, ki so se kljub zapletom na uvodni tekmi, lepo prijeli. K temu so največ prispevali starši in učitelji, ki so tudi sami tekači oz. rekreativci.

Osnovna
šola:
Otrok: Točk: Točk na otroka:

Stari trg 74 4102 55,4

Nova vas 18 1112 61,8

Cerknica 15 479 31,9

ostale 13 433 33,3

Horjul 13 344 25,7

Rakek 10 954 95,4

Grahovo 6 131 21,8

Begunje 2 90 45,0

Unec 2 47 23,5

Daleč najbolj so se odrezali osnovnošolci iz Starega trga za njimi pa tisti iz Nove vasi. Prvi so dosegli skoraj štirikrat toliko točk kot drugi, prav tako je bila tudi njihova udeležba štirikrat večja od drugih. Bloški osnovnošolci so bili dvakrat toliko učinkoviti, kot cerkniški poleg tega jih je bilo na tekih celo nekaj več kot dvakrat več.

Najbolj uspešni glede na uvrstitve so bili Rakovški osnovnošolci, saj so zbrali skoraj sto točk na udeleženca. Več dela čaka Grahovce in Unčane. Ne dajte se!

 

NTP zastopanost os - NTP 2007 - statistika in povzetek


Pokala so se udeležili otroci iz več kot deset osnovnih šol.
Tabela (zgoraj) in graf (desno) zastopanosti osnovnih šol na tekmah pokala kažeta, da so se zelo
visoko uvrstili otroci osnovnih šol izven področij, kjer je potekal
pokal. Odlični so bili Horjulci pa tudi otroci iz ostalih šol (v tabeli pod ostali) so skupaj
nabrali skoraj toliko točk kot Cerkničani.

 

 

 

Povzamem lahko, da je pokal uspel. Skoraj zagotovo se je tekov v pokalu udeležilo več ljudi, kot bi se jih sicer, kar je bil glavni cilj ustanovitve pokala. Odzivi tekmovalcev so bil več ali manj pozitivni. Organizatorji smo z izvedbo zadovoljni, pred nami pa je sezona, ko želimo dokazati, da znamo to ponoviti in biti še boljši.

Izvedbo pokala so nam poleg pokroviteljev posameznih tekov, prostovoljcev in prijateljev omogočili še: Občina Cerknica, Športna zveza Loška dolina, Občina Loška dolina in nenazadnje Fundacija za šport. Odločilen prispevek je dal tudi Janez Milavec iz Blok, ki je prav za NTP delno prilagodil in v brezplačno uporabo predal programsko opremo za obdelavo rezultatov.

Za vse teke je nagrade prispevala revija Vrhunski dosežek in revija Moj trener. Za nekatere pa simbolične nagrade Garmin in zavarovanje Zavarovalnica Triglav.


Se vidimo znova spomladi!