Notranjski tekaški pokali (NTP) je bil ustanovljen z namenom povezati tekaške prireditve na Notranjskem, za zdaj na Cerkniškem in v Loški dolini, ter jim dvigniti kakovost in množičnost. NTP združuje že obstoječe in dobro znane rekreativne tekaške prireditve na tem območju, ki se jih vsako leto udeležuje vedno več ljubiteljev teka in rekreacije. Zdaj se te prireditve ne bodo več časovno prekrivale in se tekačem ne bo potrebno odpovedovati nastopom na željenih tekmah.NTP smo, na pobudo TKD Sovice, novembra 2006 ustanovili organizatorji vseh letos vključenih tekov. V sezoni 2007 pokal združuje šest tekov, tri ravninske in tri vzpone.Sodelujejo:

  • ŠD Loška dolina s Tekom na Križno Goro,

  • TKD Sovica s Tekom na Slivnico,

  • TD Cerknica s Tekom okoli jezera,
  • ŠRD Snežnik-Kozarišče s Tekom na Cinkovec in Tekom po polhovih stopinjah ter

  • Hotel Rakov Škocjan s Tekom po Rakovem Škocjanu.

Pri NTP pomagata tudi Športna zveza Loška dolina in Občina Cerknica. Zavezali smo se, da združeni v pokalu delujemo prostovoljno, ljubiteljsko, enakopravno in v športnem duhu. Le tako bomo tekačem lahko ponudili največ.Glavni cilj ustanovitve pokala je približati tek lokalnemu prebivalstvu in ga spodbuditi k redni vadbi. Tekači bodo nagrajeni na vsaki tekmi, tako kot do sedaj, za kar se bomo trudili organizatorji posameznih tekov. Poleg tega bo na vsakem teku najboljših trideset v absolutni razvrstitvi in v posameznih kategorijah prejelo točke, ki se bodo seštevale vse do konca. Ker je kategorij veliko (8 za odrasle in 4 za otroke) bo točke prejel skoraj vsak, če ne v absolutni razvrstitvi, pa v svoji kategoriji. Tisti, ki bodo zbrali največ točk, bodo na zaključni prireditvi v Rakovem Škocjanu razglašeni kot zmagovalci pokala in bodo prejeli spominski pokal. Veliko pozornosti bomo posvetili otrokom. Za njih bo odslej na vsaki prireditvi osnovnošolski tek z dvema krajšima razdaljama. Tudi otroci se bodo potegovali za veliki pokal, saj za njih velja enak način točkovanja, kot za odrasle. Na koncu bomo razglasili tudi najboljšo osnovno šolo, ki bo tista, katere učenci ji bodo pritekli največ točk. Vsi teki za otroke bodo brezplačni!Zahvaljujemo se osnovni šoli iz Starega trga, ki je napovedala, da se bo z učenci organizirano udeležila teka na Križno goro. Upamo, da bodo tudi druge šole sledile zgledu.Udeležba na kateremkoli teku pomeni posebno doživetje, saj vsi potekajo ob ali na naravnih znamenitostih Notranjske. Pridružite se nam in izkoristite možnost druženja in gibanja v naravi. Če pridete letos kot navijač, boste drugo leto tekač!Seznam tekov z vsemi podatki so v tabeli Seznam prireditev, za vse ostale informacije preberite Pravila za sodelovanje.

PRAVILA ZA SODELOVANJE

  1. SPLOŠNA DOLOČILA
    Notranjski tekaški pokal (NTP) je pokal odprtega tipa in naj se ga udeležijo kondicijsko in zdrastveno pripravljene osebe (zaželjen predhodni zdravstveni pregled), ki tekmujejo na lastno odgovornost. Odgovornost za nastop mladih tekačev pod 18. letom prevzamejo starši. Vsako tekmovanje v pokalu vključuje tek za mladino. Udeleženci soglašajo z javno objavo rezultatov in osebnih podatkov povezanih s tekom. Časovnih omejitev na posameznih tekih ni.

  2. SEZNAM PRIREDITEV
DATUM NAZIV URA Razdalja [km] Viš. razlika [m] TIP TEKA KRAJ Organizator kontaktna oseba GSM SPLETNA STRAN
nedelja 15.4.2007 5. Tek na Križno goro 10:00 4,2 250 gorski – asfalt in kolovoz Lož ŠD Loška dolina Matej Zakrajšek, Nejc Kordiš 041/985-291 www.kovinoplastika.si/teknakriznogoro
torek 1.5.2007 8. Tek na Slivnico 10:00 8,9 600 gorski – makadam Grahovo TKD Sovica Milan Gornik, Elvis Požek 041/553-499, 051/364-769 www.drustvo-sovica.si
sobota 2.6.2007 11. Tek ob cerkniškem jezeru 10:00 9,3   pretežno ravninski – makadam Ribiški kot pri Cerknici TD Cerknica Gvido Svet 041/510-047, 01/7093-636 www.cerknica.si
nedelja 9.9.2007 3. Tek na Cinkovec 10:00 5,4 250 gorski Kozarišče – Grad Snežnik ŠRD Snežnik Kozarišče Dušan Bavec 041/613-155 www.loska-dolina.net
sobota 22.9.2007 4. Tek po polhovih stopinjah 16:00 14,6   pretežno ravninski – kros Kozarišče – Grad Snežnik ŠRD Snežnik Kozarišče Dušan Bavec 041/613-155 www.loska-dolina.net
nedelja 14.10.2007 4. Tek po Rakovem Škocjanu 10:00 9,8   gor, dol – makadam Hotel Rakov Škocjan Hotel Rakov Škocjan Ladi Klančar 051/310-477 www.h-rakovskocjan.com
  1. TEKMOVALNE KATEGORIJE (članske in šolske)
KATEGORIJA SPOL LETA LETO ROJSTVA
A moški do 29 1978 in mlajši
B moški 30-39 1977 – 1968
C moški 40-49 1967 – 1958
D moški 50-59 1957 – 1948
E moški 60 in več 1947 +
F ženske do 29 1978 in mlajši
G ženske 30-49 1977 – 1958
H ženske 50 in več 1957 +

KATEGORIJA LETO ROJSTVA
mlajši dečki 2000 – 1998
mlajše deklice 2000 – 1998
starejši dečki 1997 – 1993
starejše deklice 1997 – 1993

Merilo za vpis v kategorijo je letnica rojstva! Točne razdalje tekov za osnovnošolce bodo objavljene na spletnih straneh organizatorjev.

4. TOČKOVANJE

Točke prejemajo tekmovalci-ke do 30. mesta v skupni razvrstitvi kot tudi v posameznih kategorijah po sistemu 40, 35, 31, 28, 26, 25, 24, 23, 22, 21… do 1 točke, ki jo prejme 30. uvrščeni tekmovalec-ka. Osnovnošolske kategorije so hkrati absolutne razvrstitve zato osnovnošolce točkujemo le po kategorijah po enakem sistemu. To velja ne glede na število tekov za osnovnošolce (1 ali 2), na posamezni prireditvi.V končni razvrstitvi pokala (absolutno in po kategorijah) se upošteva seštevek točk, ki jih je tekmovalec-ka dosegel-la na posameznih tekmovanjih. V primeru enakega števila točk, je višje uvrščen tisti tekmovalec, ki ima več boljših uvrstitev oz. ga določi žreb.

5. NAGRADE

Na vsakem tekmovanju vsak tekmovalec prejme topli obrok in topli napitek (čaj) ob koncu teka, ter vsaj vodo na okrepčevalnicah. Praktične nagrade priskrbi vsak organizator po svojih močeh in bodo razdeljene le med udeležence članskih tekov. Poleg tega, prvi trije v absolutni razvrstitvi posameznega tekmovanja dobijo pokale, prvi trije po posameznih kategorijah pa medalje. Sistem nagrad je enak tudi za končno skupno uvrstitev v pokalu. Nagrajeni bodo tekmovalci uvrščeni v točkovanje za NTP (absolutno in po kategorijah). Podelitev teh priznanj je na zaključni prireditvi v Rakovem Škocjanu. Vsak udeleženec pokala prejme spominek na pokal.Na zaključni prireditvi bomo razglasili osnovno šolo, ki ji bodo njeni učenci prinesli največ točk.

6. ŠTARTNINA

Štartnina za člane je 10€. Štartnine za osnovnošolce ni.

7.Sporne zadeve rešujemo v soglasju in v skladu z gornjimi pravili. Za nemoten potek posameznega tekmovanja je odgovoren organizator le-tega. Za pomoč ter reševanje morebitnih nejasnosti v zvezi s pokalom se obrnite na organizatorja prireditve ali na koordinatorja pokala.

8. KONTAKT IN INFORMACIJE

Koordinator NTP za leto 2007 je Elvis Požek; 051/ 364-769, %5C%22%5C%22%5C%22%5C%22/%22">Druge kontaktne podatke za posamezna tekmovanja objavljamo v tabeli Seznam prireditev. %5C%22%5C%22%5C%22%5C%22/%22">

%5C%22%5C%22%5C%22%5C%22/%22">

Informacije o posameznem tekmovanju in pokalu bodo ažurno objavljene na spletnih straneh organizatorjev (glej naslove v tabeli) in v Notranjsko – Kraških Novicah.