Javni razpis – Naj športnik 2011

Na podlagi Pravilnika za podeljevanje priznanj športnikom, športnim delavcem in športnim kolektivom Občine Cerknica, ki je bil sprejet na 2. seji Upravnega odbora ŠZC, dne 29.12.2008 objavlja Športna zveza Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ NA PODROČJU ŠPORTA V OBČINI CERKNICA ZA LETO 2011 I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA Priznanja na področju športa v občini Cerknica za leto 2011 lahko prejmejo posamezniki, ki nastopajo za osnovne športne organizacije s sedežem v občini Cerknica, ne glede na naslov stalnega bivališča za dosežene rezultate. V skladu s Pravilnikom se podeli priznanje za: – Najboljšega športnika leta – Najboljšo športnico leta – Najboljši športni kolektiv leta – Najboljšo […]