Objavljamo izžrebane skupine in razpored za 19. Čebohinov memorial, turnir v malem nogometu, ki tradicionalno odpira Zimsko ligo v Cerknici.
Turnir se prične ob 9:00 uri in bo predvidoma trajal do 21:00. Ekipe pričakujemo na prizorišču vsaj 20 minut pred posamezno tekmo. Vabljeni!

21 ekip je razporejenih v naslednje

    D Alpod –
Podskrajnik
SKUPINE: Okna,vrata
Nagodeti – Logatec
    Klub
Grajski park – Logatec
A Ivanje
Selo
E ŠD
Podhosta – Dolenjske t.
Kontrabantar – Dolenja vas Letnik
76 – Cerknica
Mal sreče Logatec
Mazi
inženiring – Rakek
B Bus
bar – Cerknica
F Panda
Gorenc
Sovica – Grahovo Goran
– Prezid
Eurobox – Podskrajnik
Valvazorjev
hram – Cerknica
C Poliestet
Pekarna Gorza – LP
G Miranda
Bar – Postojna
NŠK – Cerknica Grad.
dela B.Š. Luxor Pub – Rakek
Trgovina Imam – Cerknica
Draga


RAZPORED:


URA EKIPA 1 : EKIPA 2
9:00 Ivanje Selo : Kontrabantar – Dolenja vas
9:25 Bus bar – Cerknica : Sovica – Grahovo
9:50 Ivanje selo : Mal sreče – Logatec
10:15 Bus bar – Cerknica : Eurobox – Podskrajnik
10:40 Kontrabantar –
Dolenja vas
: Mal sreče – Logatec
11:05 Sovica – Grahovo : Eurobox – Podskrajnik
11:30 Poliestet Pekarna
Gorza – Loški potok
: NSK – Cerknica
11:55 Alpod – Podskrajnik : Okna,vrata Nagodeti –
Logatec
12:20 Poliestet Pekarna
Gorza – Loški potok.
: Trgovina Imam –
Cerknica
12:45 Alpod – Podskrajnik : Klub Grajski park –
Logatec
13:10 NŠK – Cerknica : Trgovina Imam – Cerknica
13:35 Okna,vrata Nagodeti –
Logatec
: Klub Grajski park –
Logatec
14:00 Mazi inženiring –
Rakek
: Letnik 76 – Cerknica
14:25 Panda Gorenc –
Borovnica
: Goran – Prezid
14:50 Miranda Bar –
Postojna
: Grad. dela B.Š. Luxor
Pub – Rakek
15:15 ŠD
Podhosta – Dolenjske toplice
: Mazi inženiring –
Rakek
15:40 Panda Gorenc – Borovnica : Valvazorjev hram –
Cerknica
16:05 Miranda Bar – Postojna : Draga
16:30 Letnik 76 – Cerknica : ŠD Podhosta – Dolenjske toplice
16:55 Valvazorjev hram –
Cerknica
: Goran – Prezid
17:20 Grad. dela B.Š. Luxor
Pub – Rakek
: Draga
17:45 A : D
18:10 B : E
18:35 C : F
19:00 G : določi
organizator
19:25 I : II
19:50 III : IV
20:15 Kazenski streli za
3.mesto
   
20:40 FINALE    


Pravila za napredovanje iz skupin z. v finalni del so:
1. število točk
2. medsebojno srečanje
3. gol razlika
4. več doseženih zadetkov
5. žreb ali penali

Tekmovalcem želimo veliko zadovoljstva in užitkov od igri, gledalcem pa ob spremljanju tekem.